Compare Listings

چه ‌کسانی میتوانند پاسپورت دائمی ترکیه را به دست آورند؟

چه ‌کسانی میتوانند پاسپورت دائمی ترکیه را به دست آورند؟

بدون شک افراد زیادی به منظور سفر و زندگی بهتر از کشور های نسبتآ جهان سومی به کشور هاایکه امکانات رفاهی، و سطح زندگی بهتری دارند سفر می نمایند که در آنجا سعی زیاد نموده  تا بتوانند شهروند دایمی آن کشور رابه دست بیاورند.
این مطلب تنها مختص به کشورهای جنگ زده و عقب مانده نمیشود، افراد زیادی از کشور های صنعتی وروبه رشد نیز بخاطر سفر، ادامه تحصیل، تجارت وسیاحت به دورادور جهان سفر کرده وبعضا خواهان پناهندگی در کشور خارجی میشوند و می کوشند تا پاسپورت وشهروند دائمی کشور را به دست بیاورند.
در اینجا ما شرایطی را به معرفی میگیریم که اگر افرادی بخواهند پاسپورت کشور ترکیه را به دست آورند، تحت کدام شرایط موفق به این کار خواهند شد‌ پس اگر خواهان پاسپورت کشور ترکیه هستید با شرکت FIN فِن باشید تا معلومات ارائه شده بتواند کمک خوبی باشد جهت اطلاع هرچه بیشتر شما برای اخذ پاسپورت وهمچنان اخذ اقامت دایمی در کشور ترکیه.
اخذ پاسپورت کشور ترکیه برای افرادی که در پایین ذکر شده است میسر خواهد بود.

۱اخذ شهروندی ترکیه از طریق ازدواج

یکی از راهای ایکه میشود از طریق آن پاسپورت کشور ترکیه را به دست آورد و شهروند دایم آن شد ازدواج بایک شهروند ترکی است که تابعیت آن کشور راداشته  وحد اقل ۳ تا پنج سال از ازدواج آنها سپری شده باشد.
هنگام درخواستی تابعیت ترکیه شخص مذکور نکات آتی را باید مد نظر داشته باشد.
– ازدواج نباید به صورت صوری باشد این ازدواج باید قطعآ واقعی باشد ومدارک لازم برای اثبات آن ضروری است.
– شخصی که با او قصد ازدواج را دارید او نباید در ترکیه پناهنده باشد شخص مذکور باید شهروند دایمی ترکیه باشد.
– از سپری شدن ازدواج باید سه یا پنج سال شده باشد و قابل یاد آوری است که در این مدت شخصیکه میخواهد تابعیت ترکیه را به دست آورد صرف به گونه توریستی در ترکیه میتواند اقامت داشته باشد که مدت آن از ۸۵ روز بیشتر نباشد.
– شخص درخواست دهنده برای پاسپورت دائمی ترکیه باید از قنسلگری کشور خود برگه این را داشته باشد که مجرد بودن شخص را به صورت قانونی تائید کند.
–  شخصی که با شهروند دایمی ترکیه ازدواج میکند باید ازدواج ایشان به صورت رسمی بوده و به ثبت برسد تا بتوانند اقامت دایمی ترکیه را به دست بیاورد.
– اگر شخص مورد نظر در کشور ترکیه دختر باشد که که بااو ازدواج صورت گیرد از زمان ازدواج ایشان باید ۳۰۰ روز سپری گردیده باشد.

۲فردی که پدر و مادر با تابعیت ترک داشته باشد

بعضی اوقات این اتفاق می افتد که شهروندان کشور های خارجی به ترکیه مراجعه میکنند آنها بخاطر اخذ پاسپورت کشور ترکیه به یکی از فامیل های ترک درخواست میدهند تا آنها را به فرزندی خود قبول کنند در اینصورت اگر خانواده ترک رضایت داشته باشد این افراد تحت شرایط زیر میتوانند شهروند ترکیه شوند.
–  درصورتیکه سن متقاضی از ۱۸ کم باشد و این شخص پدر مادر خودرادر کشور خود از دست داده باشد و هیچ یکی را منحیث سرپرست در فامیل خویش نداشته باشد.
–  رضایت فامیل ترک مهم است که آن شخص را منحیث فرزند قبول می کنند یانه.
–  شخص متقاضی نباید در جرائم جنائی وسایر جرائم سازمان یافته مانند انواع قاچاق …متهم باشد.

۳ اشخاصیکه پنج سال بدون وقفه اجازه کار در کشور ترکیه را داشته باشند ودرآنجا کار کرده باشند

– اگر شخصی در کشور ترکیه مدت ۵ سال کار رسمی داشته باشد وبه شرطیکه اقامت و اجازه نامه آن توریستی نباشد میتوانند درخواست برای اقامه دایمی و پاسپورت کشور ترکیه را پیشکش نماید.
– درصورتیکه کار دائمی ایشان رشد موثر در اقتصاد کشور ترکیه را داشته باشد پس مراحل اخذ پاسپورت دائمی برای ایشان به سهولت زیاد انجام میشود.
– درصورتیکه وزارت کار ترکیه تائید کند که شما حد اقل برای ۵۰ شهروند ترکیه کار آفرینی داشته آید.

۴ اخذ شهروندی ترکیه ازطریق سر مایه گذاری

اخذ شهروندی در کشور ترکیه از طریق سرمایه گذاری نیز ممکن است و شخص مذکور در صورتیکه ۵۰۰ هزار دالر آمریکایی یا بیشتر از آن در بانکهای ترکیه سپرده بانکی داشته باشد میتواند پاسپورت دائمی کشور ترکیه را به دست آورد این مستلزم تائیدی وزارت اقتصاد ترکیه نیز می باشد همچنان  وزارت اقتصاد ترکیه تائید سرمایه گذاری شمارا که به ارزش ۵۰۰ هزار دالر آمریکایی یا اضافه ازآن است داشته باشد درعین حال سپرده بانکی نباید درمدت سه سال برداشته شود.

۵ اشخاص مافوق مهارت

کشور ترکیه افرادی را که دارای تخصص و مقام های جهانی باشند مانند افراد سیاسی، ورزشکاران، هنرمندان مشهور منحیث شهروند دایمی می پذیرد وآنها میتوانند تا پاسپورت دائمی کشور ترکیه را با شرایط خاص آن به دست آورند.
البته ناگفته نباید گذاشت که ورزشکاران باید مدال آوران جهانی باشند، هنرمندان نیز برنده جوایز معتبراز فستیوالهای معتبر بین المللی باشند که در عین زمان نویسندگان و افراد موفق سیاسی نیز نخبه ومشهور بوده که این افراد میتوانند در خواست پناهندگی دائمی را در ترکیه ارائه دهند وبعد از چک و برسی اسناد ومدارک درخواست ایشان پذیرفته میشود و این شیوه نیز در کشورهای کانادا، آمریکا وسایر کشورهای اروپایی معمول بوده واین چنین افراد را منحیث شهروند دایمی خود می‌پذیرند.

۶دریافت پاسپورت ترکیه از طریق پناهندگی

از جمله روشهاییکه مردم انتخاب می کنند تا بتوانند پناهندگی کشور دیگری را به دست آورند مهاجرت است، بنآ این روش از جمله خطرناکترین روش ها برای دریافت پاسپورت دائمی میباشد.
پیشنهاد میکنیم که هرگز این روش را هیچگاهی تجربه نکنید چون رفتن از افغانستان به کشور ترکیه آنهم از راهای قاچاق هزاران خوف وخطر دارد و ممکن جان تان را از دست دهید چنانچه بسیاری ها در دام دزدان وقاچاقبران افتیده و متآسفانه زندگی و سرمایه خودرا یکجا از دست داده اند.
اما آنهاایکه از طریق مهاجرت درخواست برای پناهندگی دائمی دارند شامل کیس های سیاسی، اجتماعی و مذهبی میشود واین  گرایش افراد را نشان میدهد، آیا مورد آزار اذیت قرارگرفتند و بنآه با کیس هایکه دربالاذکر شد میخواهند پناهندگی دائمی را به دست آورند ولی ندرتآ قبول میشوند.
ناگفته نماند که ترکیه از جمله ی اعضای کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو است و تنها از پناهندگان شورای اروپا حمایت میکند و افرادی که به دلایل سیاسی،مذهبی واجتماعی در کشورهای اروپایی مورد شکنجه قرار گرفته باشند پناهندگی دایمی میدهد وبه شهروندان سایر کشور ها نظیر افغانستان زمینه  اقامه کوتاه مدت را فراهم ساخته وبعد به سایر کشور ها رجعت میدهد.

۷در خواست پناهندگی دائمی از طریق تحصیل

روش مناسبی برای درخواست دائمی پاسپورت ترکیه از طریق تحصیل نیز میسر است، بدون شک ترکیه دارای دانشگاهای/ پوهنتون های معتبری میباشد واین دانشگاها/ پوهنتون ها دارای دانشجویان زیادی از سراسر دنیا میباشد.
بسیاری از دانشجویان در خواست پناهندگی میدهند و پروسه قبولی آنها درازمدت میباشد ولی نسبت به ورود قاچاقی به ترکیه آسان است ودر صورتیکه کیس (ادعای) ایشان درست باشد میتوانند پاسپورت دائمی کشور ترکیه را به دست آورند.

۸ درخواست پناهندگی از طریق تولد

شهروندان خارجی که در ترکیه زندگی می نمایند نورزاد ایشان نمی تواند شهروند کشور ترکیه محسوب شود پس این افراد درخواست برای اقامه دایمی در کشور ترکیه را می نمایند که پروسه قبولی آن خیلی کم و طولانی مدت است ولی شرایط خاص خودرا دارد و بعضآ میتوانند پاسپورت دائمی کشور ترکیه را نیز به دست آورند.

img

editor fin

Related posts

پاسپورت ترکیه؛ با داشتن گذرنامه ( پاسپورت) ترکیه به چند کشور میتوانیم سفر کنیم؟

شهروندان کشور های جهان دارای مدارک و اسناد معتبری...

ادامه مطلب
توسط editor fin

قوانین وراثت برای اتباع خارجی در ترکیه

اتباع خارجی مقیم ترکیه که شهروندی آن کشور را به دست...

ادامه مطلب
توسط editor fin

تغییرات در قانون تمدید اقامت ترکیه

شرایط قانون تمدید اجازه اقامت ترکیه تغییر کرده...

ادامه مطلب
admin
توسط admin

به بحث بپیوندید