Compare Listings

مسابقه جالب کشتی شترها در ترکیه که تا هنوز ندیده اید!

مسابقه جالب کشتی شترها در ترکیه که تا هنوز ندیده اید!

هر کشور از خود مسابقات مختلفی دارد که خیلی جالب به نظر می رسد واز همین لحاظ بینندگان خیلی زیادی برای تماشای آن به میادین مسابقه می روند که هم تفریح میکنند وهمچنان از دیدن مسابقه لذت می برند.
کشتی شترها در ترکیه چیزی شبیه مسابقه بزکشی در افغانستان است که طرف داران و تماشاچیان زیادی را دارد.
کشتی شترها در ترکیه معمولا در فصل زمستان برگزار می گردد وعلت آن این است که تا شتر ها از شدت گرمی از پاه نیفتند، کشتی شترها در ترکیه تنها بازدید کنندگان مرد رادارد ولی در این اواخر خانم ها هم میتوانند در تماشای مسابقه شرکت کنند.

کشتی شتر ها برای توریست ها و گردشگران خارجی که از سرزمین ترکیه باز دید می کنند خیلی خاص و جالب به نظر می آید از همین رو این مسابقه به عنوان جاذبه گردشگری نیز شناخته میشود که پای توریست های خارجی زیادی را برای تماشا به خود کشانیده است.
برای مسابقه کشتی شتر ها در ترکیه قوانین خاصی وجود دارد که برنده و بازنده بودن شتر را نشان میدهد.
معمولا شترهای یک کوهانه و دوکوهانه در این مسابقات شرکت می کنند، همه ی شترها در این مسابقه از جنس نر بوده وبرای شترهای ماده اجازه مسابقه کشتی گیری داده نمیشود.
زمین مسابقه برای کشتی گیری شتر ها مشخص نیست و صاحبان شتر میتوانند در زمین های زراعتی دشت های هموار و وجاهاایکه وسعت هموارتری داشته باشد تا شتر ها آسیب نبینند و همچنان زمین برای گنجایش تماشاچیان مسابقه وجودداشته باشد برگزار می گردد.

کشتی سنتی شترها معمولا درشهر های آیدین، ازمیر،مانیسا،موغلا،دینزلی،بالکسیر، چانکاله و قسمتی از ناحیه ماراما برگزار می گردد و طبعیی است که قوانین مسابقات در میان این شهر ها ونحوه ی برنده شدن شترها از هم متفاوت است ولی قوانین عمومی برای برنده شدن در همه ی شهر های ترکیه را میتوان در سه یا چهار نقطه این چنین برشمرد.
مسابقه کشتی گیری شتر ها در ترکیه پیشینه ۲۴۰۰ ساله دارد وبه زمان قبایل ترک بر میگردد که چنین رسم و سنتی میان خود داشته اند.
کشتی گیری شتر ها مانند مسابقات بکس باید شتر های مسابقه کننده دارای وزن یکسان یا نزدیک به هم را دارا باشند، همچنان در زمان مسابقه لباس مخصوصی به جان شتر ها می پوشانند.
شتری که بتواند حریف خودرا بخواباند برنده است.

شتری که از قهر و هیبت خود حریف را چنان بترساند که اصلا حریف وارد میدان مسابقه شده نتواند پس شتر اولی برنده است.
شتری که حریف را بخواباند و برگردن حریف سوار شود پس همان شتر برنده است.
شتری که در زمان مسابقه آسیب ببیند و صاحب شتری که (ساربان) برایش میگویند بخواهد دیگر به مسابقه ادامه ندهد در این صورت شترش بازنده حساب میشود.
ویا اینکه صاحب شتر قبل از شروع مسابقه بنابر دلایلی نزد خودش نخواهد مسابقه برگزار گردد در این صورت نیز بازنده حساب می گردد.

در مسابقه کشتی شترها گاز گرفتن (چک زدن) شتر ها به یک دیگر ممنوع است از همین لحاظ پوز شترهای مسابقه کننده با تکه ای محکم بسته میشود تا نتوانند آسیب بیشتری به یک دیگر برسانند.
برای برگزاری مسابقات کشتی شتر نیاز است تا یک روز قبل همه ی شتر های مسابقه کننده ثبت نام شوند و هر کدام آنها نام بخصوص خود را نزد داور مسابقه میداشته باشند، گاهی بنابر علاقه بسیار مسابقه کنندگان شتر، تبلیغات وآگاهی دهی بیشتری صورت می گیرد و برای برگزاری کشتی گیری شتر ها  برنامه ریزی زیادی میشود.

معمولا ازعبارات و الفاظ عجیبی در زمان مسابقات شتر از طرف صاحبان آنها برای شتر ها داده میشود که میتوان از تک شاخ،دوزچنگال،باندنیمه،باندکامل،موشات چنگال،پرتاب بازو، قیچی و…
این عبارات در زمان مسابقات برای شترها ازطرف صاحبان آنها گفته میشود واین به خودی خود نشاندهنده تشویق شتر مسابقه کننده از طرف صاحبش است تا بتواند شتر حریف را شکست دهد، از طرف دیگر استفاده از این عبارات نیز نشان دهنده این است تا مسابقات را جذاب، پرشوروشلوغ نشان دهد تا تماشاچیان از مسابقه لذت ببرند.

شتر های ایکه از طرف چب شروع به کشتی گیری می کنند به نام شترهای چب وآنهاایکه ازطرف راست به کشتی گیری شروع می کنند به عنوان شتر راست شناخته میشوند.
شتری که با لگد به صورت حریف وار میکند و میخواهد از این طریق حریف را شکست دهد به اسم شتر چنگلسی یاد میشود.
همچنان شتری که سر حریف خودرا در میان گردن پیچ می دهد به اسم شتر با کسی وآن شتری که گردن حریف خودرا به طرف دیگری تاب میدهدو میخواهد حریف را از مسابقه بیرون کند به اسم شتر تکچی یاد میشود.
معمولا مالک شتری اگر نخواهد به مسابقه ادامه دهد ریسمانی به میدان بازی می اندازد واین حالت نشاندهنده انصراف رسمی اورا از مسابقه نشان می دهد.
شرط بندی های میان تماشاچیان نیز در زمان بازی برگزار می گردد، در عین حال جایزه ای برای شتر برنده نیز در نظر گرفته شده است که اکثرآ قالیچه ای میباشد ولی در بعضی موارد مقداری پول به مالک شتر برنده نیز داده میشود.
در پایان مسابقه شتر برنده باید آهسته آهسته در میان میدان قدم زنان با صاحبش خوش وخندان مسابقه را ترک کند وهمچنان در این زمان از طرف تماشاچیان با کف زدن تشویق میشوند.
شتری که مسابقه را باخته در گوشه ای از میدان با صاحبش یکجا ایستاده شده وهم چنان مورد استقبال تماشا گران مسابقه قرار می گیرد.

قید زمانی در این مسابقات وجود ندارد و امکان دارد این مسابقات تمام روز طول بکشد همچنان در جریان مسابقه باز دید کنندگان میتوانند چای وقهوه ترکی را که طرف داران زیادی دارد میل کنند.
کشتی گیری شتر هارا در ترکیه میتوانیم از جمله ی فستیوالهای زمستانی یاد کنیم که بعضی از آنها به صورت رسمی در ناحیه اژه برگزار می گردد.
امروزه لیگ کشتی گیری شترها در ترکیه معمولا در ماهای نوامبر تا مارچ در ۳۰ نقطه ای از این کشور برگزار می گردد.

img

editor fin

Related posts

در یاچه وان ترکیه

ترکیه با داشتن مناطق زیبا گردشگری در همه فصول سال...

ادامه مطلب
توسط editor fin

برج چاملیجا نماد جدید استانبول

در این اواخر کشور های زیادی دست به ساخت ساز زده اند که...

ادامه مطلب
توسط editor fin

آبشارهای دیدنی ترکیه

ترکیه دارای جاهای دیدنی و جذاب در تمام فصول سال می باشد...

ادامه مطلب
توسط editor fin

به بحث بپیوندید