Compare Listings

سرمایه گذاری در ترکیه چگونه صورت می گیرد؟!

سرمایه گذاری در ترکیه چگونه صورت می گیرد؟!

کشور خوش آب و هوای ترکیه مکان خوبی برای سرمایه گذاری به شمار می رود این کشور اکر چه عضو اتحادیه اروپا نیست ولی به عنوان دهلیز ورود کشور های آسیایی به قاره اروپا محسوب میشود.
کشور ترکیه بعد از چین بیشترین رشد اقتصادی را در ۲۰ سال پسین داشته است، از طرف دیگر سیستم اقتصادی مدون و همچنان سیستم قضایی خوب این کشور باعث گردیده است که ثروتمندان زیادی از داخل و خارج کشور در ترکیه سر مایه گذاری نمایند و از مزایای واقعی این سرمایه گذاری استفاده اعظمی نمایند.
سر مایه گذاری در ترکیه هم به سر مایه گذار وهم به مسئولینی که سرمایه آنها را در کشور ترکیه حفظ می کنند مفاد خوبی دارد واز طرف دیگر در رشد وشگوفایی اقتصاد  این کشورنیز رول مهمی را بازی می کند.

چرا در ترکیه سرمایه گذاری نمائیم؟ 

کشور ترکیه عضو گرو G۲۰ یا همان ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی جهان است از طرف دیگر کشور ترکیه به عنوان ناظر در اتحادیه اروپا شناخته شده است که این به خودی خود سرمایه گذار را تشویق می کند تا در این کشور به سرمایه گذاری از طرق مختلف بپردازند و از مزایای آن نیز استفاده نمایند.
حد اقل تحقیقات نشان می دهد که در ۱۰۰ سال اخیر روابط کشور های خارجی و سرمایه گذاری آنها در ترکیه دچار هیچ مشکلی نشده است و هیچ پول یا اموالی از شهروندان کشور های خارجی در ترکیه بلوکه نگردیده است.
شهروندان افغانستان نیز در سالهای اخیر کوشش نموده اند تا در شهر های مختلف ترکیه از طریق خرید ملک سرمایه گذاری نمایند و البته افغانان بدون کدام مشکلی در این سالها توانستند به تجارت بپردازند.
قوانین مالیاتی و پرداخت مالیات به کشور ترکیه باعث گردیده است که این کشور از زمره کشور های بزرگ اقتصادی دنیا به حساب بیایید.
برای سر مایه گذاری در ترکیه لازم است تا قوانین مالیاتی این کشور را بدانید و سیستم مالیه دهی کشور را به خوبی مطاله نمائید، گفته میتوانیم که مالیات بر درآمد در کشور ترکیه  ۲۲٪است و از این لحاظ نسبت به کشور های اروپایی، کانادا و آمریکا خیلی کمتر میباشد.
تسهیلاتی برای شهروندان خارجی که در ترکیه سر مایه گذاری میکنند نیز مد نظر گرفته شده است.

شهروندان خارجی برای سرمایه گذاری در ترکیه میتوانند از طُرق های مختلف که به تفصیل ذکر خواهد شد بپردازند والبته از مزایای آن که همانا اخذ شهروندی ترکیه است نیز بهره مند شوند.
سر مایه گذاران خارجی بدون کدام مشکلی میتوانند در ترکیه اموال منقول داشته باشند البته اگر به مشکلی بر میخورند همچو شهروند ترک میتوانند به دادگاهای این کشور اقامه دعوا نمایند و عدالت به صورت یکسان بالای آنها هم مانند شهروندان بومی تطبیق می گردد.
بر اساس قانون تجارت ترکیه سرمایه گذاری غیر نقدی برای شهروندان خارجی ارزش گذاری میشود.
مزایای زیادی نیز هستند که سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری در کشور ترکیه مینماید و آنها قرار زیل اند.
۱-  وضعیت مناسب و اقتصاد پایدار این کشور
۲-  نیروی کار ماهر
۳-  وجود داشتن بازار بزرگ داخلی
۴-  نقطه وصل و انتقال انرژی به قاره اروپاه
۵-  موقعیت راهبردی جغرافیایی و خریداران زیاد
۶-  سرمایه گذاری مطمئن آزاد وبدون درد سر
۷-  وجود مشوق های دولتی
۸-  تجارت آزاد با ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی جهان
۹-  جمیعت جوان، تحصیل کرده و آشنا با تکنولوژی عصری جهان
۱۰-  وجود زیر ساخت های مدرن، عصری و مناسب.

ناگفته نماند که وجود ۲۵۰۰۰ شرکت های بین المللی در ترکیه به خودی خود نشان دهنده اقتصاد پویا و پایه دار این کشور است، در عین زمان اگر کسی به تاسیس شرکت در ترکیه بپردازد فقط شش روز زمان می برد ولی در سایه کشور های انکشاف یافته این امر به ۱۵ روز ویا بیشتر از آن می رسد.
نکته دیگری که برای سرمایه گذاران مشوق اصلی شمرده میشود رشد اقتصادی سریع کشور ترکیه است، این کشور بعد از کشور چین سریع ترین رشد راداشته که به اساس آمار وزارت بازرگانی ترکیه این کشور در سه ماه اول سال ۲۰۱۷ بالاتر از پنج فیصد رشد داشته ودر سه ماه دوم سال به ۹.۵٪ رشد اقتصادی صعود کرده است.

ترکیه عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا 0ECD  نیز است که به عنوان تاثیر گذار ترین نهاد اقتصاد جهانی شمرده میشود.
به اساس آمار وارقام مجله “فوربس” در سال ۲۰۰۸ شهر استانبول با ۳۵ نفر میلیاردر، در رده چهارم شهر های جهان از لحاظ داشتن میلیاردر قرار داشت واز جمله ۱۰۰ هوتل برتر جهان ۱۱ هوتل در ترکیه قراردارد که این امر با ده ها موارد دیگر سرمایه گذاران را تشویق می کند تا درترکیه به سرمایه گذاری بپردازند.

انواع سرمایه گذاری در ترکیه

 براساس قانون ملی ترکیه و ماده ۳۱ شماره ۶۴۵۸ مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ ترکیه قوانین جدیدی را جهت سرمایه گذاری برای شهروندان خارجی چنین ذکر نموده است که از طریق آن میتوانند شهروندی کشور ترکیه را نیز به دست بیاورند.

۱ اخذ شهر وندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

شهروندان خارجی با سرمایه گذاری پنجصد هزار دالر آمریکایی و یا بیشتر از آن که معادل به ارزهای دیگر چون یورو، پوند ویالیر ترکی باشد ودر صورت تائید سازمان نظارت بر استندردهای ترکیه از طرف وزارت صنعت و فناوری های ترکیه صادر می گردد.

۲ اخذ شهروندی ترکیه ازطریق خرید املاک

شهروندان خارجی میتوانند تا تابعیت ترکیه را از طریق خرید املاک که املاک ذکر شده ارزش ۲۵۰ هزار دالر آمریکایی ویا بیشتر ازآن را داشته باشد به دست آورند.
البته ناگفته نماند که این امر مستلزم تائیدیه سازمان ثبت املاک ترکیه و وزارت محیط زیست و شهر سازی ترکیه نیز است.
ناگفته نماند که در قوانین باید چنین ذکر شود که ملک خریداری شده به مدت سه سال قابل انتقال ویافروش به شخص دیگری نمی باشد.

۳ اخذ شهروندی ترکیه از طریق سپرده بانکی

شهروندان خارجی با سرمایه گذاری پنجصد هزار دالر آمریکایی در بانکهای ترکیه ویا بیشتر ازآن در صورتیکه در مدت سه سال در آن دخل و تصرف ننماید میتوانند شهروندی ترکیه را به دست آورند.
البته شهروند خارجی که ۵۰۰ هزار دالر یا بیشتر از آن سپرده بانکی دارد باید تائیدیه سازمان نظارت بربانکهای ترکیه را نیز به دست آورد.

۴ اخذ شهروندی از طریق خرید اوراق قرضه دولتی به مبلغ ۵۰۰ هزار دالر آمریکایی ویا بیشتر ازآن

Renew your Residence Permit with a Mortgage Plan_

این امر باید توسط وزارت دارایی و خزانه داری ترکیه تائید شود و همچنان شخص باید تعهد کتبی دهد تا در مدت سه سال نمی تواند اوراق را واگذار ویا به شخص دیگری به فروش برساند.

۵ اخذ شهروندی ترکیه از طریق افتتاح سپرده ویا سهم مشارکت

شهروندان خارجی با افتتاح سپرده بانکی ۵۰۰ هزار دالر ویا معادل آن به ارزهای دیگر که امووال غیر منقول را شامل میشود میتوانند شهروندی ترکیه را به دست آورند.
در اموال غیر منقول شهروند کشور خارجی باید فرصت کار آفرینی برای ۶۰ تن از شهروندان ترکیه راداشته باشد وادارات زیربط کشور ترکیه آن را نیز تآیید کنند.
با آنچه که دربالاذکر شد شهروندان خارجی میتوانند از مزایای پاسپورت ترکیه استفاده نمایند که قرار زیل است.

–  اخذ پاسپورت کشور ترکیه درکمتر از شش ما و سفر به ۷۱ کشور جهان بدون نیاز به اخذ ویزا.
–  اخذ شهروندی ترکیه به سایر اعضای فامیل که زیر سن ۱۸ باشند.
–  استفاده از امکانات رفاهی برای خود وسایر اعضای فامیل مانند امکانات مکتب،آموزش رایگان در دانشگاها وخدمات در مانی رایگان در شفا خانه ها…
–  امکانات حفظ تابعیت قبلی
–  سربازی رفتن فرزندان که اخذ تابعیت نموده اند اجباری نیست.
–  بهره مندی از بیمه های عمومی…‌.

–  شهروندان خارجی که موفق به اخذ تابعیت ترکیه شده اند میتوانند به راحتی در حوزه “شنگن” که در سال ۱۹۶۳ قرار دادی میان کشور های ترکیه، آلمان،لوکزامبورگ، فرانسه وبلژیک به امضا رسید نیز استفاده نمایند.
به اساس این قرار داد شهروندان ترکیه میتوانند در انگلستان بدون نیاز بااخذ ویزا سفر داشته باشند واز همه ی امکانات که یک شهروند انگلیس برآن برخوردار است در آن کشورمستفید شوند.

img

editor fin

به بحث بپیوندید