گستره قیمت از طرف تا

Compare Listings

فروش املاک در ترکیه

چه اتفاقی می افتد وقتی شما خانه خود را از گرو بیرون و برای فروش در بازار قرار دهید؟ چقدر چانس این است که ملک شما با قیمت مورد نظر شما فروخته خواهد شد؟ آیا وقت ملاقات مناسبی با خریداران آینده تعیین کرده اید؟ قبل از اینکه اموال خود را به فروش برسانید، موارد زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

فروشنده ما بعد از ارزیابی ملک شما نظر به بازار، رهنمایی های لازم جهت آماده شدن ملک برای فروش را ارائه میدهد.

۱. ارزیابی املاک

نماینده تعیین شده با بازدید ملک به شما ارزیابی معقول بازار را ارایه می دهد.

۲. تبلیغات املاک شما

شما می توانید املاک خود را از طریق استراتیژی های مختلف بازار رهنمای املاک FIN در لیست فروشات ما شامل کنید.

۳. تفاوت ایجاد کنید

برای ارایه بهتر املاک تان در بازار به پیشنهادات نماینده تعیین شده خود همیشه اعتماد کنید.

۴. عکس العمل اولیه

در موقع عکس برداری از ملک باید از پاک و منظم بودن آن مطمئن باشید.

۵. زمان پیشنهاد

پیشنهادهای ارائه شده نماینده شما تلاش برای رسیدن به قیمت تعیین شده خودتان است.

۶. آماده شدن

نماینده در آماده کردن توافق نامه به شما کمک خواهد کرد.

۸. دانش

نماینده به شما در هر مرحله از پروسه کاری مانند دقت و توجه به طرزالعمل های بانکی تا دریافت اسناد ضروری کمک خواهد کرد.

۹. آیا شما دور هستید؟

شما همیشه می توانید حق وکالت را به نماینده خود برای یک تجربه کامل و بدون جنجال بدهید.

۱۰. زمان انتقال است.

در مرحله آخر این پروسه برای انتقال سند خانه نماینده تعیین شده شما را کمک خواهد کرد.