گستره قیمت از طرف تا

Compare Listings

آتاتورک کی بود؟ وچگونگی روابط او با شاه امان الله به مناسبت دهم نوامبر هشتادو دومین سالگرد درگذشت مصطفی کمال اتاتورک

 دهم نوامبر ۱۹۳۸ میلادی  برابر است با هشتادودومین ...

ادامه مطلب
توسط editor fin