گستره قیمت از طرف تا

Compare Listings

Büyükyalı Istanbul

Zeytinburnu/Istanbul, Turkey
شروع قیمت ها₺939,000
  • 1 - 5 اتاق خواب
  • 1 - 4حمام
  • 53 - 545m2

Pruva 34 Istanbul

Bakırköy/İstanbul, Turkey
شروع قيمت ها ₺1,673,000
  • 1 - 5اتاق خواب
  • 1 - 5حمام
  • 85 - 363m2

Quasar Istanbul

Şişli/Istanbul, Turkey
شروع قیمت ها $3,099,000
  • 1 - 4اتاق خواب
  • 2 - 5حمام
  • 128 - 534m2