گستره قیمت از طرف تا

Compare Listings

Büyükyalı Istanbul

Zeytinburnu/Istanbul, Turkey
شروع قیمت ها₺939,000
  • 1 - 5 اتاق خواب
  • 1 - 4حمام
  • 53 - 545m2

G WANDA VISTA Istanbul

Bağcılar/İstanbul, Turkey
شروع قیمت ها$1,526,000
  • 1 & 2اتاق خواب
  • 1 - 2حمام
  • 63 - 106m2

G ROTANA Istanbul

Bağcılar/İstanbul, Turkey
شروع قیمت ها$1,768,000
  • 2اتاق های خواب
  • 2حمام
  • 120 - 155m2